Příspěvek Oborové zdravotní pojišťovny pro dárce na dentální hygienu

https://www.ozp.cz/benefity/pro-darce